Summer fashion | Emily Ratajkowski's street outfit